Second life bouwmaterialen

Toekomstvisie, innovatie en duurzaamheid.

Om continuïteit te waarborgen dien je mee te gaan met je tijd.

Momenteel is circulair slopen één van onze paradepaardjes. Samen met een aantal van onze opdrachtgevers zijn wij bezig zo milieuvriendelijk mogelijk te slopen. Hier zijn diverse partijen bij betrokken zodat op alle terreinen een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald.

Eén van onze eerste project en die we op deze wijze hebben uitgevoerd is “de broedmachine”.

https://www.odijmond.nl/projecten/ijmond-duurzaam/award-2018/broedmachine/

Na dit project zijn wij gaan nadenken over de toekomstvisie van sloopbedrijven algemeen. Wij zijn van mening dat wij ons steentje kunnen bijdragen. Mede om deze reden hebben wij Second Life Bouwmaterialen opgericht. Hierdoor willen wij onze voetafdruk in de wereld een stukje kleiner maker.

En materialen die circulair gebruikt kunnen worden op de juiste manier oogsten.

Om dit op de juiste manier in kaart te brengen hebben wij hebben wij het reispaspoort in het leven geroepen. Het reispaspoort komt bij elk product en bevat, naast de product specificaties en foto('s),ook informatie over de herkomst van het product. Je volgt als het ware 'de reis' van het product. Waar komt het product vandaan, waar gaat het naartoe en welke partijen zijn daarbij betrokken geweest?

Je vindt het antwoord in het reispaspoort.

Zodra het product zijn reis heeft volbracht ontvangen alle betrokken partijen een kopie van het reispaspoort.