Veiligheidsladder "Safety Culture Ladder" Trede 3

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.
Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.


Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Vanaf 1 januari 2022 zal de start zijn van de VIA (Veiligheid in Aanbesteding). De verplichting van minimaal trede 2 in aanbestedingen zal hierdoor van kracht worden. Vanaf 1 januari 2024 wordt minimaal trede 3 verlangd van alle aannemers c.q. onderaannemers.

Foekens sloopcombinatie is op dit moment gecertificeerd voor trede 3.