Ruim 30 jaar een begrip in de sloop branche.

Onze sloopprojecten variëren van kleine mutatiewoningen tot de totaalsloop van grotere panden.

Zowel in renovatiesloop alsmede in constructiesloop hebben wij onze bekendheid veroverd.

We beschikken over de volgende certificaten Svms007, Vca**, Iso9001 en de Safety Culture Ladder trede 3.

 

BRL SVMS-007

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele Sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

De BRL bevat eisen over: 

  • De voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten

  • De afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten

  • De arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten

  • Het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer

  • Borging van naleving en regelgeving en een adequate aansprakelijkheidsverzekering

  • Deskundigheid van personeel

 

 

VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het Vca-certificaat verplicht gesteld.

 

 

Iso 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet

  • doe wat je zegt

  • bewijs het

 

Veiligheidsladder  "Safety Culture Ladder"  Trede 3

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.
Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Vanaf 1 januari 2022 zal de start zijn van de VIA (Veiligheid in Aanbesteding) .

De verplichting van minimaal trede 2 in aanbestedingen zal hierdoor van kracht worden.

Vanaf 1 januari 2024 wordt minimaal trede 3 verlangd van alle aannemers c.q. onderaannemers.

Foekens sloopcombinatie is op dit moment gecertificeerd voor trede 3.

 

Hierdoor weet u dat u niet alleen met een erkend bedrijf werkt maar ook een bedrijf waar veiligheid voorop staat.

 

Wij zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Onze calamiteiten nummer is 06-22371032

U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of vragen.
undefined