Circulair project certificaat

Verificatieregeling circulair sloopproject

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Maar hoe tonen gecertificeerde sloopaannemers aan dat zij duurzaam en circulair slopen? Hoe kunnen we circulariteit toevoegen aan de BRL Veilig en Milieukundig Slopen?

SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben na uitvoerige consultatierondes met diverse stakeholders de Verificatieregeling circulair sloopproject opgesteld: een projectverificatie als uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.

De Verificatieregeling circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen.

Register circulaire sloopprojecten

In het Register circulaire sloopprojecten staan alle projecten die zijn aangemeld voor de Verificatieregeling circulair sloopproject. Zodra een project geverifieerd is kunt u de Verklaring circulair sloopproject, inclusief de bijbehorende stoffenverantwoording downloaden.

Register

Onze projecten