BRL SVMS-007

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele Sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

De BRL bevat eisen over: 

  • De voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten

  • De afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten

  • De arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten

  • Het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer

  • Borging van naleving en regelgeving en een adequate aansprakelijkheidsverzekering

  • Deskundigheid van personeel