Circulair slopen: Roc Amsterdam Hilversum

Wij hebben de opdracht gekregen het pand circulair te slopen vanuit Ooijevaar. Dit hebben we opgepakt door te kijken welke materialen geschikt waren voor upcycling en hoogwaardig recycling. Het gehele gebouw is geïnventariseerd en we hebben van tevoren vastgelegd wat we kunnen hergebruiken en op welke manier. Dit kan uiteenlopen van het upcyclen van materialen, het een-op-een hergebruiken van materialen, tot het recyclen van materialen waarbij materialen worden omgezet in een nieuw product. Vervolgens bepalen we wat de opdrachtgever in het huidige project wil hergebruiken en wat we aan andere partijen kunnen doorverkopen of gratis weg kunnen geven. Alle kunststof meubelen zijn geüpcycled, net als de schooltafels, whiteboard, stoelen, geluidsboxen, beamers etc. Dit wordt opnieuw gebruikt, zonder bewerking. We hebben het project aangemeld als circulair sloopproject, wat betekent dat het proces gecontroleerd wordt door een onafhankelijke certificerende instantie. Als de certificerende instantie de bewijslasten heeft goedgekeurd en je een pand echt op het hoogste niveau hebt gerecycled of hoogwaardig gerecycled, krijg je het felbegeerde certificaat. Het mbo college in Hilversum heeft het certificaat behaald en wij zijn daar trots op!