Circulair slopen: Deventerlaan Utrecht Hub

Vanuit Dura Vermeer hebben we de opdracht mogen ontvangen om het pand circulair te slopen. Dit hebben we opgepakt door te kijken welke materialen geschikt waren voor upcycling en hoogwaardig recycling. We hebben een inventarisatie gemaakt van het complete gebouw en hebben van tevoren vast gelegd wat we kunnen hergebruiken en op welke manier. Dit gaat van upcyclen, het één-op-één hergebruiken van materialen, tot recyclen waarbij materialen worden omgevormd tot een nieuw product. We leggen vervolgens vast wat de opdrachtgever in het huidige project wil hergebruiken en wat we aan andere partijen kunnen doorverkopen of gratis weg kunnen geven. De tapijttegels, zo’n 6.464 vierkante meter, zijn weer terug in de markt gebracht. Alle op maat gemaakte houten meubels zijn geupcycled, net als de bloembakken, keukenelementen, deurklinken, zonwering etc. Deze worden allemaal zonder of met een lichte bewerking opnieuw gebruikt. We hadden het project aangemeld als circulair sloopproject, dit houdt in dat het proces wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instantie. Indien de certificerende instantie de bewijslasten heeft goedgekeurd en je een pand daadwerkelijk op de hoogste niveau heb geupcycled of hoogwaardig gerecycled krijg je het felbegeerde certificaat. Het gebouw heeft het certificaat behaald en daar zijn we trots op!