Vernieuwend
De verwijdering van asbest is geen routinewerk. Elke opdracht is anders. Unieke werkwijzen, andere veiligheidsmaatregelen, wisselende omstandigheden. Foekens zoekt daarom continu naar nieuwe methoden in het verwijderen van asbest. Methoden waarbij de veiligheid voorop staat, maar die ook de kosten voor de opdrachtgever acceptabel houden. Voor het verwijderen van een asbesthoudend koord uit een cv-installatie zijn bijvoorbeeld andere veiligheidsmaatregelen nodig dan voor het “ontmantelen” van een gebouw.
We zoeken naar het beste in ons vakgebied. Zo nodig, vragen we aan het College van Deskundigen toestemming voor onze vernieuwde methoden. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt ons personeel voortdurend geschoold in de nieuwste technieken.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheid staat voorop. Niet alleen die van onze werknemers, maar ook die van uw medewerkers en die van de bewoners van woningen. Foekens verzorgt een rapportage omtrent de (arbeid)omstandigheden in een gebouw. Hoe hoog is de concentratie asbest in de lucht? 
Betekent dit een gevaar voor de gezondheid? Wanneer moeten er maatregelen worden genomen? Een veilig idee, zo’n rapportage over de arbeidsomstandigheden!

Databeheer
De aanwezigheid van asbest in het gebouw, in isolatiemateriaal en technische installaties, is vervelden genoeg. Maar het leidt vaak ook nog tot een enorme papierwinkel. Een berg informatie over asbestconcentraties, soorten asbest, beschermende maatregelen. Foekens verzorgt daarom voor opdrachtgevers in samenwerking met een laboratorium een databank. Wij brengen in kaart waar zich asbest bevind en in welke concentratie. Ook wordt geregistreerd waar asbest inmiddels is verwijderd. De informatie is voor de klant via internet direct oproepbaar. Deze service bespaart u veel papierwerk. En bij verbouwing komt u niet voor verassingen te staan.

Terug naar Asbestverwijdering