De firma FOEKENS stelde Asgro Veiligheidstechniek de volgende vraag:

Wij willen een mobiele ademluchtcompressor voor 12 personen.
• het moet voldoen aan de norm 
• hij moet mobiel zijn 
• de unit moet dicht kunnen wanneer hij operationeel is  
• ook op grote hoogte moeten wij voldoende luchtcapaciteit hebben 
• meerdere mensen moeten op verschillende plaatsen inzetbaar zijn

Waar moet een ademluchtcompressor aan voldoen?
De perslucht uit de compressor moet eerst worden omgezet naar ademluchtkwaliteit. Ademluchtkwaliteit wordt gemeten met behulp van een luchtmeting. Eerst moet worden bekeken wat voor een compressor gebruikt gaat worden, hoe de luchtaanzuiging plaatsvindt, en welke componenten je gaat gebruiken tot aan het masker. Wanneer de compressor klaar is, is bij de eindmeting het volgende essentieel:

• Koolmonoxide gehalte 
• Kooldioxide gehalte 
• Waterdamp 
• Olie nevel 
• Temperatuur 
• Zuurstofpercentage

Met moderne elektronische meetapparatuur en de daarbij behorende gasdetectie-buisjes is een test binnen 45 minuten uitgevoerd en worden de gemeten gegevens gebaseerd op een EN norm in een rapport verwerkt. Valt de uitslag binnen de gestelde norm, dan is een filterset van de juiste samenstelling voldoende om veilig te kunnen werken. Bij calamiteiten (bijvoorbeeld doorslag van olie) functioneert deze filterstraat om op dat moment de juist veiligheid te geven. Er mag absoluut geen te hoge vochtigheidsgraad of temperatuur ontstaan in de maskers, aan dit punt is dan ook veel aandacht aan besteed.

Het op peil houden van de juiste conditionering is mogelijk gemaakt d.m.v.:

• Persluchtdrogers 
• Temperatuurregelaars 
• CO en CO2 verwijderaars 

Het geheel zorgt ervoor dat de compressor voldoet aan de norm NEN-EN 12021: Compressorlucht toepassen als ademlucht.

De aanhangwagen is speciaal gebouwd voor de compressor en componenten. De compressor is aangepast om de service beurt te vergemakkelijken. De unit is voorzien van een opvangvat voor zowel olie als condensaat. De warmte die vrijkomt wanneer de compressor draait wordt afgevoerd door een geïsoleerd kanaal. Het leidingwerk na de filterkolommen is RVS.
De unit is voorzien van 2 elektronisch bedienbare haspels met 40 meter 19mm gecertificeerde ademluchtslang. Koppelstukken en koppelslangen maken verder mogelijk om tussen de mensen de afstand te vergroten ter voorkoming van onveilige situaties met een teveel aan slangen die op het werk aanwezig zijn.

Asgro Veiligheidstechniek is erin geslaagd om voor de firma Foekens een mobiele ademluchtcompressor te bouwen die het personeel voorziet van ADEMLUCHT. 
 
Terug naar asbestverwijdering